“ตี่จู่เอี๊ย” ศาลพระภูมิของคนจีนและการไหว้ที่ถูกต้อง

Credit : Tomo Nogi / Unsplash

ชาวไทยเชื้อสายจีนหลายคนน่าจะเคยชินกับการไหว้ “ตี่จู่เอี๊ย” ศาลเจ้าสีแดงที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นในวันพระจีน หรือการไหว้เคารพตามเทศกาลใหญ่ๆอยู่บ่อยครั้ง แต่หลายคนก็ยังมีคำถามว่า การไหว้เจ้าที่แบบไทยนั้นตามกับการไหว้เจ้าที่จีน หรือ “ตี่จู่เอี๊ย” อย่างไร การไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก? แล้วการไหว้ตี่จู่เอี้ยที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไรบ้าง? วันนี้เรารวบรวมคำตอบมาให้คุณแล้ว

การไหว้ตี่จู่เอี๊ย หรือเทพเจ้าที่ชาวจีนนั้นนับถือกันว่าเป็นเทพที่อัญเชิญลงมาจากสวรรค์เพื่อคอยปกปักษ์รักษาบ้านของเราให้รอดพ้นจากภูตผีปีศาจและภัยอันตราย นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนเทพที่คอยให้โชคและให้ลาภแก่ผู้ที่อาศัยอยู่อีกด้วย โดยมีความเชื่อว่าต้องว่าให้ติดกับพื้น เพื่อรับพลังจากพื้นโลกหรือแผ่นดิน โดยลักษณะของศาลเจ้าตี่จู่เอี๊ยนั้นมักจะมีตัวอักษรภาษาจีนสีทองเขียนอยู่บริเวณด้านหน้า ป้ายด้านบน หรือบริเวณเสาทั้งสองข้างของศาล ซึ่งคำนั้นล้วนมีความหมายที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ร่ำรวยเงินทอง เงินทองไหลมาเทมา

การไหว้เจ้าที่ ตี่จู่เอี๊ย จุดธูปกี่ดอก?

การไหว้ ตี่จู่เอี้ย หรือศาลเจ้าแบบจีนนั้น ต้องจุดธูป 5 หรือ 7 ดอก

แบ่งเป็น สำหรับปักด้านหน้า ตี่จู่เอี๊ย 3 หรือ 5 ดอก

 สำหรับปักที่ประตูหน้าบ้าน 2 ทิศ คือ ทิศซ้าย 1 ดอก และทิศขวา 1 ดอก

การปักธูปบริเวณหน้าบ้านนั้นก็เปรียบเสมือนการเซ่นไหว้นายทวารที่รักษาประตูบ้านทั้งสองทิศ นั่นเอง

การปักธูป

Credit : Natchaya Shw / Unsplash

ขั้นตอนการไหว้เจ้าที่ ตี่จู่เอี๊ยที่ถูกต้อง

สำหรับวันธรรมดา

  • จัดเตรียมน้ำชา  5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย และกระดาษไหว้เจ้า 1 ชุด
  • จุดธูป 5 หรือ 7 ดอก
  • สักการะเจ้าที่ ปักธูปลงบนกระถาง บริเวณด้านหน้า ตี่จู่เอี๊ย 3 หรือ 5 ดอก
  • จากนั้นทำธูปที่เหลืออีก 2 ดอก ไปปักบริเวณหน้าบ้าน ทิศขวา 1 ดอกและทิศซ้าย 1 ดอก
  • เมื่อธูปหมดก้าน ใหนำกระดาษไหว้เจ้าไปเผาบริเวณหน้าบ้าน

สำหรับวันพระจีน

  • จัดเตรียมน้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย และกระดาษไหว้เจ้า 1 ชุด พร้อมด้วยอาหารคาวหวาน และผลไม้สำหรับการเซ่นไหว้ แล้วนำไปวางไว้บริเวญด้านหน้าของศาลเจ้า
  • จุดธูป 5 หรือ 7 ดอก
  • สักการะเจ้าที่ ปักธูปลงบนกระถาง บริเวณด้านหน้า ตี่จู่เอี๊ย 3 หรือ 5 ดอก
  • จากนั้นทำธูปที่เหลืออีก 2 ดอก ไปปักบริเวณหน้าบ้าน ทิศขวา 1 ดอกและทิศซ้าย 1 ดอก เช่นเดียวกับการไหว้แบบวันธรรมดา
  • เมื่อธูปหมดก้าน ให้ลาอาหาร ขนม หรือ ผลไม้ที่วางไว้ด้วยการ

ตั้งนะโม 3 จบ และสวดคำว่า “เสสังมังคลัง ยาจามิ” หลังจากนั้นยกอาหารหรือขนมเซ่นไหว้ออกจากศาลเจ้า และนำกระดาษไหว้เจ้าไปเผาบริเวณหน้าบ้าน

มากราบสักการะศาลเจ้าให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามและเพื่อรักความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ชีวิต