สภาวะขาโก่ง

สภาวะขาโก่งแบบต่างๆที่ควรรู้

“ขาโก่ง” หรือภาวะขาโก่ง (ภาษาอังกฤษ : Bowlegs) เป็นภาวะทีขาทั้งสองข้างมีรูปร่างโค้งงอ จนไม่สามารถทำให้หัวเข่าข้างซ้ายและขวามาแตะกันได้ตามปกติ ภาวะนี้มักเกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิดที่อายุต่ำกว่า 18 เดือน สาเหตุที่มักเกิดกับเด็กแรกเกิดนั้นเป็นเพราะว่า เมื่อตอนที่เด็กยังอยู่ในครรภ์ของมารดาพวกเขาอยู่ในท่าที่ขดตัวจึงส่งผลต่อรูปร่างของขาหลังจากที่คลอดออกมาแล้วด้วย แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่เด็กเติบโตขึ้นและอยู่ในวัยที่หัดเดินและเริ่มที่จะต้องแบกรับน้ำหนักตัว ขาของเด็กจะค่อยๆ เหยียดตรงและไม่โค้งโก่งอีกต่อไป ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะต้องดัดขาเด็กหรือพยายามทำให้ขาเด็กเหยียดตรงก่อนวัยอันควร

แต่ถ้าหากสภาวะขาโก่งนั้นไม่หายไปหลังจากที่เด็กสามารถเดินได้แล้ว นั่นเป็นสัญญาณว่าเด็กคนนั้นอาจจะมีความผิดปกติที่ส่งผลให้ขายังคงโก่งอยู่แม้ว่าจะเลยวัยหัดเดินมาแล้ว ซึ่งต้นเหตุหรืออาการป่วยที่ก่อให้เกิดสภาวะขาโก่งนั้นสามารถจำแนกออกมาเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

  1. กระดูกขาเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ขาโก่ง ผิดรูปไปจากที่ควรจะเป็น
  2. โรคเบลาต์ หรือ Blount’s Disease เป็นภาวะความผิดปกติของกระดูกหน้าแข้งที่ทำให้ขาส่วนล่างหันเข้าด้านใน เกิดเป็นรูปร่างเหมือนขาโก่ง มีโอกาสเกิดได้กับทั้งเด็กและวัยรุ่น สาเหตุของการเกิดนั้นยังไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจนส่งผลให้เกิดการกดทับและทำให้การสร้างแผ่นกระดูกบริเวณด้านในของกระดูกแข้งส่วนต้นน้อยลง
  3. กระดูกที่ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือดีพอที่จะทำให้กระดูกกลับมามีสภาพเดิม จึงทำให้มีการผิดรูปต่างไปจากเดิม
  4. การเป็นพิษของตะกั่วหรือฟลูออไรด์ในกระดูก
  5. โรคกระดูกอ่อนหรือ Rickets ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน D อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการสะสมวิตามินในกระดูก ทำให้เกิดความผิดปกติในกระบวนการสร้างกระดูก ซึ่งอาจส่งผลให้กระดูกเปราะและหักง่ายตามมาอีกด้วย

โดยปกติแล้ว สภาวะขาโก่งที่เกิดจากโรคและความผิดปกติต่างๆ นั้น สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการเข้าพบแพทย์และแจ้งอาการต่างๆ เพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป หากใครพบว่าตนหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาของเรื่องขาโก่งดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะถ้าหากปล่อยไว้และไม่รักษา อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในอนาคตและเมื่อถึงตอนนั้นอาจสายเกินกว่าที่จะรักษาให้หายขาดจากสภาวะดังกล่าวแล้วก็ได้