เครื่องวัดแก๊ส

หลักการทำงานของเครื่องวัดแก๊ส

แก๊ส เป็นหนึ่งในสถานะพื้นฐานทั้งสี่ของสสาร แก๊สบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยอะตอมเดี่ยว เช่น แก๊สมีตระกูล ส่วนแก๊สที่เป็นธาตุเคมี จะอยู่ในรูปหลายอะตอม แต่เป็นชนิดเดียวกัน เช่น ออกซิเจน หรือเป็นโมเลกุลสารประกอบที่อยู่ในรูปหลายอะตอมและต่างชนิดกัน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สผสม เป็นแก๊สที่เกิดจากแก๊สบริสุทธิ์หลายชนิดรวมกัน เช่น อากาศ สิ่งที่แตกต่างระหว่างแก๊สที่ในอุณหภูมิห้องเป็นของเหลวกับแก๊สที่ในอุณหภูมิห้องเป็นของแข็ง คือโมเลกุลของแก๊ส และการแยกนี้ทำให้มีแก๊สไม่มีสี ซึ่งทำให้เรามองไม่เห็น การทำงานร่วมกันของอนุภาคของแก๊สมีขึ้นในสนามแม่แหล็กและแรงโน้มถ่วง แก๊สประเภทหนึ่งที่รู้จักกันดีคือ ไอน้ำ แก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมากจะอยู่ห่างกันและแพร่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาชนะที่บรรจุ ทำให้มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามขนาดและรูปร่างของภาชนะ 

แก๊สที่เป็นพิษ

สำหรับแก๊สที่เป็นพิษที่เกิดขึ้น จะส่งผลย้อนกลับไปทำลายระบบนิเวศน์ของชายฝั่งซ้ำอีกด้วยทำให้เกิดความเป็นพิษต่อชายฝั่งและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในส่วนของกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้แก่ กระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสิ่งทอ การฟอกหนัง การทำเหมืองแร่ กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษ กระบวนบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โดยส่วนใหญ่เครื่องวัดแก๊สจะใช้สำหรับพื้นที่อับอากาศ ซึงอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เป็นต้น 

หลักการทำงานของเครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศและพื้นที่เสียงต่อก๊าซไวไฟ ถ้าไม่ตรวจเช็คก่อนปฏิบัติงานอาจอันตรายถึงชีวิต เครื่องตรวจวัดแก๊สมีทั้งแบบชนิดแก๊สเดี่ยวและ 4 แก๊สขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเพื่อให้กระบวนการสามารถปิดโดยอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับก๊าซสามารถส่งเสียงเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการรั่วไหลทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะออกเดินทาง อุปกรณ์ประเภทนี้มีความสำคัญเนื่องจากมีก๊าซหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตอินทรีย์

การเลือกเครื่องวัดแก๊สให้เหมาะสมกับประเภทของงานเป็นเรื่องที่จำเป็น และควรที่จะนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อเป้นแนวทางการป้องกันการรั่วไหลหรือการปล่อยก๊าซอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อและความเสียหาย หรือ อาจถึงชีวิตเลยก็ว่าได้