เลสิก

สายตาผิดปรกติแบบใดบ้าง ที่สามารถรักษาด้วยการทำเลสิก?

ตั้งแต่มีเทคโนโลยีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ก็ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป คือคนหันมาดูที่หน้าจอโทรศัพท์มากขึ้น ซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเวลานานๆ ก็มีผลเสียเช่นกัน โดยเฉพาะผลเสียกับสายตาของเรา เช่น การทำให้สายตาสั้น หรือทำให้ตาพร่ามัว เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวคุณเมื่อไหร่ สิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือ การรักษาให้หายเป็นปรกติ วิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด ก็คือการรักษาด้วยวิธีทำ เลสิก ท่านใดที่ยังไม่รู้จัก เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักไปพร้อมกัน  ความหมายของการทำเลสิก  สำหรับความหมายของการทำเลสิก ก็คือการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาอย่างถาวรที่สุด ทั้งสายตายาว สายตาสั้น “สายตาผิดปรกติแบบใดบ้าง ที่สามารถรักษาด้วยการทำเลสิก?”